Wat is openlijke geweldpleging?

Openlijke geweldpleging is het in het openbaar plegen van geweld. Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in artikel 141 Wetboek van Strafrecht. In de wet wordt openlijke geweldpleging zelf niet nader omschreven.

Artikel 141 (openlijke geweldpleging)

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden (..)
2. De schuldige wordt gestraft:
1ͦ met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren (..) indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde misdrijf enig lichamelijk letsel tot gevolg heeft
2ͦ met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren (..) indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft
3ͦ Met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren (..) indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Wanneer openlijke geweldpleging?

De wet geeft niet specifiek aan wanneer er sprake is van openlijke geweldpleging. In de jurisprudentie wordt wel uitgelegd. In feite komt het erop neer dat het moet gaan om geweld dat door twee of meer personen wordt gepleegd tegen een of meerdere andere personen of tegen goederen in een publieke ruimte (in het openbaar).

Openlijke geweldpleging kan bestaan uit:

  • Een vechtpartij in het openbaar, door twee of meer personen
  • Vernielingen van goederen in het openbaar, door twee of meer personen

Informatiebrochure politieverhoor openlijke geweldpleging

Bent u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie op verdenking van openlijke geweldpleging, bestel dan de zeer uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor.

Met deze informatiebrochure wordt u volledig voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van openlijke geweldpleging (art. 141 Sr.). Deze informatiebrochure bevat de voor openlijke geweldpleging delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

> Informatiebrochure bestellen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden