Toch openlijke geweldpleging bij losstaande ruzies

Geplaatst op: 25 januari 2017

In HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2191 ging het om een confrontatie tussen twee groepen bij een café in Nijmegen. Door de advocaat is als verweer gevoerd dat de verdachte zich niet bewust was van de openlijke geweldpleging. De Hoge Raad volgt dat helaas niet en komt toch tot een openlijke geweldpleging.

Lees meer >


Opnieuw voegen bij vechtpartij is openlijke geweldpleging

Geplaatst op: 13 december 2015

De verdachte heeft in de avond van 21 juni 2009 deel uitgemaakt van een groep jongeren die zich in vechtpartijen keerde tegen een vrouw. Door personen uit die groep is de aangeefster onder meergeslagen en/of getrapt, eenmaal door de verdachte. In de vroege morgen van 22 juni 2008 heeft de verdachte zich wederom gevoegd bij de groep jongeren die zich keerde tegen de aangeefster. Door een getuige is gezien dat de verdachte opnieuw in de groep liep. Door zich opnieuw bij de groep geweldplegers te voegen, heeft de verdachte volgens het hof zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens. In zijn uitspraak van 1 november 2011, LJN: BT1819 benadrukt de Hoge Raad nog eens dat de enkele omstandigheid dat de verdachte aanwezig was in een groep die openlijk geweld pleegt onvoldoende is voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging:

Lees meer >


Ondanks verbale uitlatingen geen openlijke geweldpleging

Geplaatst op: 13 december 2015

In de meeste gevallen worden verbale uitlatingen wel aangemerkt als een significante bijdrage die vereist is voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging. In deze zaak ging het echter om verbale uitlatingen die gedaan zijn voor de openlijke geweldpleging. In die situatie kan openlijke geweldpleging niet bewezen worden.

Lees meer >


Meelopen en wegduwen personen levert openlijke geweldpleging op

Geplaatst op: 13 december 2015

Het meelopen met een groep geweldplegers en daarbij andere personen wegduwen levert openlijke geweldpleging op. Dit is door de Hoge Raad bepaald in zijn arrest van 12 oktober 2010, LJN: BM2474.

Lees meer >


Enkele getalsmatige versterking is onvoldoende voor openlijke geweldpleging

Geplaatst op: 13 december 2015

Het enkele feit dat u deel uit maakt van een groep personen die openlijk geweld plegen, is onvoldoende voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging. Dit wordt in juridische zin ook uitgedrukt dat de enkele getalsmatige versterking onvoldoende is voor openlijke geweldpleging. Er is meer nodig. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden, 4 juni 2010, LJN: BM7086.

Lees meer >


Onvoldoende bewijs openlijke geweldpleging en tijdspanne

Geplaatst op: 13 december 2015

In de zaak bij de rechtbank Zwolle, 4 mei 2010, LJN: BM3394 zijn twee verweren met succes gevoerd:

  • Tijdspanne tussen de gegeven enkele klap en de latere openlijke geweldpleging
  • Onvoldoende bewijs op basis van getuigenverklaringen voor betrokkenheid bij latere openlijke geweldpleging

Lees meer >


Confrontatie opzoeken en meegaan in aanvalsgolf

Geplaatst op: 13 december 2015

Voor de vraag wat onder meer valt onder de eis van de significante bijdrage bij openlijke geweldpleging is de uitspraak van de Hoge Raad, 8 februari 2011, LJN: BO9823 van belang. In deze uitspraak ging het om supportersgeweld waarbij de verdachte gedurende enige tijd met de groep relschoppers is meegelopen en hij ook ook mee is gegaan met de aanvalsgolf van de supporters. Dit is volgens de Hoge Raad voldoende om als significante bijdrage bij openlijke geweldpleging te worden aangemerkt.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden