Meelopen en wegduwen personen levert openlijke geweldpleging op

Het meelopen met een groep geweldplegers en daarbij andere personen wegduwen levert openlijke geweldpleging op. Dit is door de Hoge Raad bepaald in zijn arrest van 12 oktober 2010, LJN: BM2474.

De Hoge Raad overwoog het volgende:

“3.6.2. Het Hof heeft blijkens de gebezigde bewijsmiddelen vastgesteld dat:
(i) de broer van de verdachte op 22 april 2007 bij [B] problemen had met ene [betrokkene 2], waarna deze [betrokkene 2] via de nooduitgang is vertrokken;
(ii) de broer van de verdachte vervolgens verhaal wilde halen en daartoe op zoek wilde naar [betrokkene 2];
(iii) de verdachte samen met zijn broer en een aantal anderen naar [A], gevestigd aan de [a-straat] te Rotterdam, is gereden, omdat zij vermoedden dat [betrokkene 2] zich daar bevond;
(iv) deze groep van personen [A] is binnengegaan;
(v) de broer van de verdachte aldaar diverse glazen en flessen kapot heeft gegooid en een kassa heeft vernield;
(vi) de verdachte mensen opzij heeft geduwd;
(vii) de verdachte een glazenophaler heeft vastgepakt;
(viii) de broer van de verdachte deze glazenophaler vervolgens tegen het achterhoofd heeft geslagen.

3.6.3. Vooropgesteld moet worden dat van “in vereniging” plegen van geweld sprake is indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is dus niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die “in vereniging” geweld pleegt (vgl. HR 7 juli 2009, LJN BH9029, NJ 2009/400).
Het Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Dit oordeel geeft, gelet op de hiervoor weergegeven vaststellingen van het Hof, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. Het middel faalt.”

< Terug naar Meer informatie 'openlijke geweldpleging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden