Verschil TOM-zitting en OM-zitting

Zowel de TOM-zitting als de OM-zitting is een wijze van buitengerechtelijke afdoening van de strafzaak, waarbij de officier van justitie, een strafvoorstel doet aan de verdachte. Wanneer de verdachte akkoord gaat met de voorgestelde straf is de strafzaak in beginsel geëindigd. In beide procedure komt er geen rechter aan te pas. Naast deze overeenkomsten, zijn er ook duidelijke verschillen tussen de beide procedures.

TOM-zitting

Kenmerkend voor de TOM-zitting is:

  • Straf alleen in de vorm van taakstraf of voorwaarden (vergoeding schade + afstand doen in beslag genomen goed)
  • Maximale taakstraf is 120 uren
  • Bij acceptatie van de straf wordt er een instemmingsverklaring opgemaakt en ondertekend
  • Indien de taakstraf of voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de verdachte alsnog gedagvaard om bij de rechter te verschijnen

OM-zitting

Kenmerkend voor de OM-zitting is:

  • Verschillende soorten straffen (geldboete, taakstraf, te betalen schadevergoeding, gedragsaanwijzingen, etc)
  • Maximale taakstraf is 180 uren
  • Bij acceptatie wordt een strafbeschikking opgelegd. Indien u het niet eens bent met de opgelegde straf dient u hiertegen zelf binnen 14 dagen verzet in te stellen. Gaat u niet in verzet, dan wordt de straf onherroepelijk.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden