Significante bijdrage openlijke geweldpleging

Voor een veroordeling wegens openlijke geweldpleging is vereist dat kan worden bewezen dat u een significante bijdrage hebt geleverd aan de openlijke geweldpleging.

Geweldshandelingen

In ieder geval hebt u een significante bijdrage geleverd aan de openlijke geweldpleging wanneer u zelf ook geweldshandelingen hebt verricht, waaronder het slaan van een of meer personen, het gooien van stenen, of het vernielen van goederen.

Overige handelingen

Maar u kunt ook wegens openlijke geweldpleging worden veroordeeld zonder dat u zelf geweldshandelingen hebt verricht. U maakt zich namelijk ook schuldig aan openlijke geweldpleging wanneer u de geweldshandelingen door anderen zijn verricht, maar wanneer u

  • hebt geroepen of geschreeuwd en daardoor de groep hebt aangemoedigd
  •  welbewust meeloopt met de groep en daarbij een bijna zekere confrontatie aangaat en/of meegaan met de aanvalsgolf (HR 8 februari 2011, NJ 2011, 82)
  • meeloopt en personen wegduwt (HR 12 oktober 2010, LJN: BM2474)
  •  via sms of whatsapp anderen aanmoedigt om te gaan vechten
  •  stenen gooit naar personen of goederen
  • de andere partij of groep uitdaagt met provocerende teksten, gebaren of leuzen

Er hoeft dus nauwelijks een bijdrage te worden verleend, om u te veroordelen wegens openlijke geweldpleging. In ieder geval hoeft niet bewezen te worden dat u zelf ook geweldshandelingen hebt verricht.

Dit volgt o.a. uit Hoge Raad, 19 april 2011, LJN: BP4587:
"Bij een dergelijke, op art. 141 Sr toegesneden bewezenverklaring is voldoende dat uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het bewezenverklaarde geweld (vgl. HR 11 november 2003, LJN AL6209, NJ 2003/573). In het onderhavige geval is dus niet vereist dat die bewijsmiddelen inhouden dat het stompen en/of slaan van [slachtoffer 1] door de verdachte is geschied."

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden