Openlijk geweldpleging; in het openbaar

Van openlijke geweldpleging is sprake bij geweld dat zich door onverholen, niet-heimelijk bedreven daden heeft geopenbaard, zodat daardoor de openbare orde is aangerand, zonder dat evenwel is vereist dat ten tijde en ter plaatse van het plegen van het geweld publiek aanwezig was of dat er toen en daar feitelijk vrije toegang en zicht op wat er gebeurde bestond (vgl. HR 13 juni 2006, LJN AW3560, NJ 2006/345).

In Hoge Raad, 12 juli 2011, LJN: BQ3681 ging het om gepleegd geweld in een treincoupé. Dat is een openbare, voor het publiek toegankelijke ruimte en valt binnen de strafbaarstelling van openlijke geweldpleging.

Openlijk moet aldus heel ruim worden opgevat. Het moet gaan om geweldpleging die voor derden zichtbaar had kunnen zijn, terwijl het niet nodig is dat die derden zonder belemmering op de plaats waar de geweldpleging plaatsvond aanwezig konden zijn.

Slechts een beperkt aantal plaatsen valt niet onder het bereik van openlijke geweldpleging:

  • De thuissituatie; dus geweld in de eigen woning
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden